Právnici

JUDr. Dušan Pálkaadvokát
Dušan Pálka vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave (1982), kde získal aj doktorát (1983). Ako právnik pôsobil v OTP, a.s. a v TESLA, š.p. Niekoľko rokov pôsobil aj v riadiacich funkciách (riaditeľ odboru ústredného orgánu štátnej správy). Takmer 10 rokov vykonával externe pedagogickú činnosť na Trnavskej univerzite v Trnave.
JUDr. Tatiana Murínováadvokátsky koncipient
Tatiana Murínová vyštudovala Právnickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave (2008). Titul JUDr. získala v roku 2010 na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V advokátskej kancelárii pôsobí od roku 2008. Ovláda anglický jazyk (aktívne) a nemecký jazyk (pasívne).
Mgr. Jana Pálkováadvokátsky koncipient
Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2014
  • Univerzita Komenského, Bratislava, 1982
  • V súčasnosti zastupuje niektoré dôležité právnické osoby a fyzické osoby v oblastiach obchodného, trestného, občianskeho a pracovného práva.
  • Trnavská univerzita, Trnava, 2008
  • JUDr – Univerzite Pavla Jozefa Šafárika, Košice, 2010
  • V súčasnosti zastupuje niektoré dôležité právnické osoby a fyzické osoby v oblastiach obchodného, trestného, občianskeho a pracovného práva.
  • Trnavská univerzita, Trnava, 2014