JUDr. Dušan Pálka – advokátska kancelária

Polianky č. 5, 841 01 Bratislava

+421 2 64 28 80 10

dusan.palka@akpalka.sk