Kontakt

JUDr. Dušan Pálka
Polianky č. 5
841 01 Bratislava

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tel/Fax: +421 2 64 28 80 10

 

IČO: 31782141

DIČ: 1032538749

Bankové spojenie

OTP Banka Slovensko, a.s.

číslo účtu: 2801768/5200

IBAN: SK025200 0000 0000 0280 1768

SWIFT: OTPV SK BX

 

Zapísaný do zoznamu advokátov pod č. 0625


Ako nás nájdete